0 216 546 05 53

Kentsel Dönüşüm Bina Yenileme ve Kat Karşılığı İnşaat Projeleri Danışmanlık Hizmetleri

İnsanoğlunun var oluşundan itibaren beslenme ve giyinme ile birlikte en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma gereksinimi, her zaman olduğu gibi günümüzde de aynı önemini korumaya devam etmektedir. Ancak artık konut projeleri sadece barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tasarlanmamaktadır. Artık günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte, her geçen gün artan yapı malzemeleri ve yapı tekniği çeşitliliği ile yapılar kullanıma yönelik birçok fonksiyonel özellikler içerecek şekilde tasarlanmaktadırlar. Bununla birlikte sosyal donatı alanları da artık büyük çaplı konut projelerinin eklentileri olarak projelere dâhil edilmektedirler.
    
Bilindiği üzere günümüzde yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm projesi kapsamında kat karşılığı arsa paylaşımlı birçok konut projesi yapılmaktadır. Kullanım ömrünü tamamlamış olan binalar yıkılmakta yerlerine yenileri yapılmaktadır. Bu yeni binaların inşasının büyük çoğunluğu kat karşılığı olarak yüklenici firmalara verilmek suretiyle yaptırılmaktadır. Yıkılan binaların yaşları ise en az otuz beş yılı aşmakta olup neredeyse bir insanın yarı ömrü kadardır. Kat karşılığı sözleşme ile yaptırılan yeni binalar eskilerine göre gelişmiş yapı teknikleri ve daha kaliteli yapı malzemeleri ile yapıldıkları için ekonomik ömürleri eski hallerine göre çok daha uzun olmaktadır. Dolayısıyla bir defaya mahsus olarak yapılacak olan ve kalan ömrünüzün belki de tamamını geçireceğiniz dairenizin her anlamıyla ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde kendi istekleriniz doğrultusunda tasarlanıp yüksek kaliteli malzemeler ve kusursuz işçilik ile yapılması gerekmektedir. Kullanıcılar devamlı memnuniyetsizlik veya sorun yaşadıkları araç, gereç veya eşyalarını satarak veya iade ederek yenileriyle değiştirebilme seçeneğine sahip iken ikamet ettikleri konutlar için ise bu seçeneğin kullanılabilmesi çok da kolay ve ekonomik olmamaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz konut yapım işleri 29.06.2001 tarih 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu hükümlerine göre denetlenmektedirler. Bu denetim proje aşamasından yapım işi bitimi iskân ruhsatı alınıncaya kadar Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre Yapı Denetim Firmaları tarafından yapılmaktadır. Ancak daire sahipleri ile yüklenici firmalar arasında oluşan itilaflar genellikle kullanılacak malzemenin cinsi, sınıfı, standartları ve imalat işçilik kalitelerinde ortaya çıkmaktadır. 

Gerek konut projelerinde gerekse 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilmiş yapım işlerinde (Hastane, sağlık kompleksi,  kültür merkezi, araştırma merkezi, okul, idari bina, spor salonu, kongre merkezi, otel, sanayi tesisi, konut projeleri... vb.) şantiye şefliği ve proje müdürlüğü görevlerinde bulunan ve bununla birlikte bu işlerin bir çoğunda yüklenicilik de yapmış olan, uzman teknik kadro sahibi firmamız; kat karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinde yapım aşamalarının kontrolüne ve koordinasyonuna yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.   

Verilecek hizmet sözleşme öncesi ve sözleşme sonrası olmak üzere iki aşamalıdır. Her iki aşamada da İnşaat, Elektrik ve Mekanik imalatları konusunda teknik müşavirlik hizmeti verilmektedir. Sözleşme öncesi olan aşamada; sözleşme, proje, sözleşme eki olan mahal listeleri ve teknik şartnamelerin daire sahipleri hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde teknik olarak incelenmesinin yapılması ve bu incelemeye göre yine teknik konularda önerilerimizin sunularak rapor halinde daire sahipleri temsilcisine sunulması işlemi yapılır. Eğer istenirse konusunda uzman avukatlarımızca sözleşmenin hukuki olarak incelenmesi veya uygun bir sözleşme taslağı hazırlattırılması danışmanlık hizmeti de verilmektedir. 

Sözleşme sonrası danışmanlık aşamasında ise yüklenici firma ile imzalanmış sözleşme ve eklerine uygun olarak, yapım işinin tamamlanıp yapı kullanım izin belgesi alınıncaya kadar ki geçecek süre içerisinde şantiyedeki uygulamaların arsa sahipleri adına denetimi yapılarak yanlış veya hatalı uygulamaların önüne geçilebilmesi için gereken tespitler yapılır ve danışmanlık hizmet alıcısına raporlanır. Bununla birlikte sözleşmeye göre daire sahiplerine onaylattırılması gerekli her türlü yapı malzemesi seçimleri, imalat işçilik kontrolleri, yapılacak binanın daha fonksiyonel ve kullanışlı olması için iyileştirici veya geliştirici çözümler üretilmesi de danışmanlık hizmetimizin kapsamındadır.

Yukarıda özetle bahsedilmiş olan teknik kontrollük ve müşavirlik hizmetinin  neden gerekli olduğunun açıklanması hususunda, tarafınıza sunum yapılabilmesi veya soru ve bilgi talepleriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.  

Sıkça Sorulan Sorular