0 216 546 05 53

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile İdarelere Verilen Danışmanlık Hizmetleri

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilecek yapım işlerinin ihale öncesi ve sonrası işlemleri ile ilgili danışmanlık hizmeti

2) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında sözleşmesi imzalanmış yapım işlerinde, sözleşmenin yürütülmesi esnasında karşılaşılan teknik ve idari problemler ile ilgili danışmanlık hizmeti

3) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yüklenici ile imzalanmış yapım işi sözleşmesi çerçevesinde, projenin uygulama aşamalarının denetim ve kontrollük hizmetlerini içeren danışmanlık hizmeti

4) Yapım işinin yürütülmesi esnasında, idareler ile yükleniciler arasında sözleşme ile ilgili ortaya çıkan itilaflı veya problemli konularda; 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve bu kanunlar doğrultusunda çıkartılmış olan yönetmelikler, şartnameler ve tebliğler çerçevesinde teknik mütalaa ve raporlar hazırlanması hususunda danışmanlık hizmeti

5) İş artışı, iş eksilişi ve keşif artışı konularının sözleşmeye uygunluğu açısından değerlendirilmesi, gerekçe raporu, fiyat analizi, fiyat olurları ve iş artışı hesaplarının mevzuata uygun hazırlanması için danışmanlık hizmeti

6) Yapım işlerinin Muayene ve Kabul Yönetmelikleri hükümlerine göre Geçici ve Kesin Kabul aşamalarında incelemesinin yapılması hususunda danışmanlık hizmeti

7) Kesin ve Tasfiye Hakkedişleri hazırlanması hususunda danışmanlık hizmeti

 

AMAÇ VE KAPSAM