0 216 546 05 53

Sıkça Sorulan Sorular

1) Kat karşılığı inşaat yapımı danışmanlık hizmetinin özeti nedir?

Danışmanlık hizmeti sözleşme konusu bina inşaatının, arsa sahipleri adına yapım aşamalarının denetimi hizmetini kapsar. Hizmet kapsamında sözleşme öncesinde; projeler, mahal listeleri, teknik şartnameler ve sözleşme taslağı ile ilgili görüş ve önerilerimiz belirtilir. Sözleşme sonrası ise yapıda kullanılacak olan malzemelerin ve yapım işçiliklerinin proje, sözleşme taslağı, teknik şartnameler, mahal listeleri, yürürlükte olan standartlar ve şartnameler ile fen ve sanat kurallarına uygunluğu hususunda tespitler yapılarak görüş ve önerilerimiz belirtilir.

2) Verilen danışmanlık hizmeti kaç aşamalıdır?

Danışmanlık hizmeti 2 aşamadan oluşur. İlki kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi öncesi işlemleri kapsar, diğeri ise sözleşme sonrası inşaatı başlamış ya da başlayacak olan binaların şantiyede uygulamaya yönelik işlemleri kapsar. Her iki hizmet beraberce veya ayrı ayrı talep edilebilir.

3)  Neden danışmanlık hizmeti alınmalı?

Günümüzde basit bir eşya alırken dahi fiyatı, özellikleri vb. konularda detaylı bir araştırma ve inceleme yapmaktayız. Kişinin uzun yıllarca sahibi olacağı veya yaşayacağı dairenin projelerinin daire sahipleri adına kullanıcı gözüyle bakılarak; konusunda uzman teknik elemanlarca incelenmesi,  bununla birlikte yapım aşamalarında da daire sahipleri adına kontrol edilmesi ve her türlü önerinin kat maliklerine raporlanması uzun vadede değil kısa vadede kazanç getirecektir. Bununla birlikte verilen hizmetin bedeli kabul edilebilir sınırlarda aylık hakkedişlerle tahsil edileceğinden; hizmetin tarafınıza herhangi bir fayda veya avantaj getirmediğini düşündüğünüz veya memnun kalmadığınız durumlarda; sözleşme tarafınızca fesih edilebilir ve hizmet alımı sonlandırılabilir. 
 

Unutmayalım ki, yapım işlerinde kontrollü bir denetim altındaki kaliteli malzeme ve işçilikli imalatlar, hatalı veya kusurlu bir projeyi kusursuz bir proje haline getirirken; yanlış uygulamalar ise kusursuz bir projeyi karmaşık ve sorunlu bir hale getirir. Bununla beraber ileride telafisi güç veya mümkün olmayan sorunlarla birlikte tadilat ve onarım maliyetleri ortaya çıkar. Bu durumun önüne geçilebilmesi için kat karşılığı inşaatlarınızın konusunda uzman kişilerce arsa sahipleri adına denetlenmesi gerekmektedir.

4) Yapı denetim firması zaten yapıları kanunen denetliyor, buna ilave ayrıca bir danışmanlık hizmeti adı altında ilave bir denetim ve kontrollük hizmeti neden alınmalı?

Vermiş olduğumuz danışmanlık hizmeti yapı denetimi uygulama yönetmeliği kapsamında verilen hizmetten farklıdır. Bu konu da daha detaylı bilgi verebilmemiz için lütfen bizimle irtibata geçiniz. İsterseniz sizi bulunduğunuz yer de ziyaret edip detaylı sunum yapalım.

5) Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi öncesi verilecek danışmanlık hizmetinin avantajları nelerdir?

Uygulama projelerine esas Avan(taslak) projelerin teknik kadromuzca incelenmesi sonucu kesin uygulama projeleri ile ilgili görüşlerimiz ve önerilerimiz belirtilir. Dolayısıyla inşaata başlamadan önce inşaat, elektrik ve tesisat projelerinde yapılması gerekli revizeler var ise bunlar önceden tespit edilmiş olacağından ötürü ileride ortaya çıkması muhtemel tadilat veya onarım maliyetlerinin önüne geçilmiş olur. Diğer taraftan yapının kullanım fonksiyonelliği göz önünde bulundurularak projenin tasarım açısından incelenmesi yapılır. Bu inceleme sonucunda ki tespitlerimiz neticesinde gerekli olması durumunda projelerde; dairelerin ve yapının tamamının kullanışlılık ve fonksiyonellik açısından yapılması gerekli proje revizeleri ile ilgili görüş ve önerilerimiz belirtilir. Böylelikle kat maliklerinin hem kullanışlı ve fonksiyonel bir daire sahibi olmaları sağlanırken hem de ileri de yapılması gerekecek tadilat veya onarımların önüne geçilmesi sağlanır.